Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:NU7 22 januari 2014 Statliga företag
Debatt om förslag 2013/14:NU8 11 december 2013 Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea)
Debatt om förslag 2013/14:NU1 10 december 2013 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2013/14:NU2 5 december 2013 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2013/14:NU3 4 december 2013 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2012/13:NU24 17 juni 2013 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030
Debatt om förslag 2012/13:NU22 17 juni 2013 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Debatt om förslag 2012/13:NU21 17 juni 2013 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Debatt om förslag 2012/13:NU11 25 april 2013 Näringspolitiska frågor