Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU11 5 april 2017 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2016/17:NU14 29 mars 2017 Energipolitik
Debatt om förslag 2016/17:NU13 29 mars 2017 Handelspolitik
Debatt om förslag 2016/17:NU12 23 mars 2017 Näringspolitik
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 mars 2017 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:NU22 1 mars 2017 Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU
Debatt om förslag 2016/17:TU9 1 mars 2017 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Debatt om förslag 2016/17:TU6 22 februari 2017 It- och postfrågor
Öppen utfrågning 2 februari 2017 Öppen utfrågning om it-infrastrukturen
Debatt om förslag 2016/17:NU2 12 december 2016 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt