Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:NU1 12 december 2016 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2016/17:TU4 12 december 2016 Infrastruktur för framtiden
Debatt om förslag 2016/17:TU1 12 december 2016 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2016/17:NU3 6 december 2016 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2016/17:TU5 30 november 2016 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Öppen utfrågning 24 november 2016 Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande
Debatt om förslag 2016/17:NU4 23 november 2016 Statliga företag
Debatt om förslag 2016/17:NU5 26 oktober 2016 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt