Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SfU24 23 maj 2018 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Debatt om förslag 2017/18:SfU21 25 april 2018 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Debatt om förslag 2017/18:SfU19 28 mars 2018 Socialavgifter
Debatt om förslag 2017/18:SfU15 28 mars 2018 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2017/18:SfU13 7 februari 2018 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget
Debatt om förslag 2017/18:SfU3 12 december 2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2017/18:SfU4 8 december 2017 Utgiftsområde 8 Migration