Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SfU3 12 december 2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2017/18:SfU4 8 december 2017 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2017/18:SfU6 15 november 2017 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis
Debatt om förslag 2016/17:SfU22 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2016/17:SfU20 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning