Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SfU21 31 maj 2017 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Debatt om förslag 2016/17:SfU14 27 april 2017 Medborgarskap
Debatt om förslag 2016/17:SfU18 5 april 2017 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Debatt om förslag 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Socialavgifter
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn