Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:SfU1 6 december 2013 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Debatt om förslag 2013/14:SfU2 4 december 2013 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2013/14:SfU5 28 november 2013 Förstärkt nedsättning av egenavgifter
Debatt om förslag 2013/14:SfU4 27 november 2013 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
Debatt om förslag 2013/14:SfU3 27 november 2013 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Debatt om förslag 2012/13:SfU11 18 september 2013 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Debatt om förslag 2012/13:SfU14 17 juni 2013 Etableringsförberedande insatser för asylsökande
Debatt om förslag 2012/13:SfU12 5 juni 2013 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Öppet sammanträde 4 juni 2013 Öppet sammanträde om de ökande sjuktalen