Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:SfU11 18 september 2013 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Debatt om förslag 2012/13:SfU14 17 juni 2013 Etableringsförberedande insatser för asylsökande
Debatt om förslag 2012/13:SfU12 5 juni 2013 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Öppet sammanträde 4 juni 2013 Öppet sammanträde om de ökande sjuktalen
Debatt om förslag 2012/13:SfU7 24 april 2013 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2012/13:SfU6 13 mars 2013 Rehabilitering tillbaka till arbete
Debatt om förslag 2012/13:SfU1 12 december 2012 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Debatt om förslag 2012/13:SfU2 7 december 2012 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2012/13:SfU4 5 december 2012 Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:SfU3 5 december 2012 Vissa frågor om underhållsstöd
Paginering