Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:SkU14 4 december 2013 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Debatt om förslag 2013/14:SkU13 4 december 2013 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import
Debatt om förslag 2013/14:SkU11 4 december 2013 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Debatt om förslag 2013/14:SkU9 4 december 2013 Kontroll av postförsändelser
Debatt om förslag 2013/14:SkU1 4 december 2013 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2013/14:SkU5 27 november 2013 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
Debatt om förslag 2013/14:SkU2 2 oktober 2013 Investeraravdrag
Öppen utfrågning 24 september 2013 Öppen utfrågning om 3:12-reglerna
Debatt om förslag 2012/13:SkU25 29 maj 2013 Folkbokföringen i framtiden
Debatt om förslag 2012/13:SkU32 22 maj 2013 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen