Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SoU1 13 december 2017 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2017/18:SoU5 30 november 2017 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
Debatt om förslag 2017/18:SoU4 18 oktober 2017 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
Debatt om förslag 2017/18:SoU2 27 september 2017 Vissa frågor om läkemedelsregistret
Debatt om förslag 2016/17:SoU13 20 juni 2017 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:SoU18 15 juni 2017 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Debatt om förslag 2016/17:SoU21 14 juni 2017 Driftsformer för universitetssjukhus