Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:SoU14 17 juni 2015 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
Debatt om förslag 2014/15:SoU17 3 juni 2015 Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården
Debatt om förslag 2014/15:SoU16 20 maj 2015 En ny läkemedelslag
Debatt om förslag 2014/15:SoU11 23 april 2015 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU8 23 april 2015 Funktionshindersfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU12 15 april 2015 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU10 15 april 2015 Socialtjänst- och barnfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU9 9 april 2015 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU7 9 april 2015 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU6 8 april 2015 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU5 19 februari 2015 Infektion med ebolavirus
Debatt om förslag 2014/15:SoU1 17 december 2014 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg