Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KrU14 11 april 2019 Public service-frågor
Debatt om förslag 2018/19:SoU13 28 mars 2019 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU13 27 mars 2019 Frågor om konstarterna och film
Debatt om förslag 2018/19:SoU12 14 mars 2019 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2018/19:KrU7 13 mars 2019 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU9 28 februari 2019 Folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU8 28 februari 2019 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2018/19:SoU7 27 februari 2019 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU6 14 februari 2019 En ny europeisk agenda för kultur
Debatt om förslag 2018/19:SoU1 20 december 2018 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg