Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU1 12 december 2016 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2016/17:TU5 30 november 2016 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Öppen utfrågning 24 november 2016 Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande
Debatt om förslag 2015/16:TU17 15 juni 2016 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2015/16:TU20 9 juni 2016 En luftfartsstrategi för Europa
Debatt om förslag 2015/16:TU16 26 maj 2016 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2015/16:TU19 19 maj 2016 It-politiska frågor
Debatt om förslag 2015/16:TU14 11 maj 2016 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2015/16:TU13 20 april 2016 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2015/16:TU11 13 april 2016 Fordons- och vägtrafikfrågor