Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:TU8 29 januari 2014 Infrastrukturavgifter på väg
Debatt om förslag 2013/14:TU6 29 januari 2014 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2013/14:TU1 17 december 2013 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2013/14:TU3 13 november 2013 Postservice och grundläggande betaltjänster
Debatt om förslag 2012/13:TU18 30 maj 2013 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:TU17 30 maj 2013 Fordons- och vägtrafikfrågor
Debatt om förslag 2012/13:TU16 16 maj 2013 Yrkestrafik- och taxifrågor
Öppen utfrågning 16 maj 2013 Öppen utfrågning om flygtrafikledning
Debatt om förslag 2012/13:TU12 2 maj 2013 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:TU11 25 april 2013 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Debatt om förslag 2012/13:TU10 25 april 2013 Bevakning ombord på svenska fartyg