Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU9 1 mars 2017 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Debatt om förslag 2016/17:TU6 22 februari 2017 It- och postfrågor
Öppen utfrågning 2 februari 2017 Öppen utfrågning om it-infrastrukturen
Debatt om förslag 2016/17:FöU3 18 januari 2017 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2016/17:TU4 12 december 2016 Infrastruktur för framtiden
Debatt om förslag 2016/17:TU1 12 december 2016 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2016/17:FöU1 8 december 2016 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2016/17:TU5 30 november 2016 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Öppen utfrågning 24 november 2016 Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande