Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UbU23 23 maj 2018 En gymnasieutbildning för alla
Debatt om förslag 2017/18:UbU11 3 maj 2018 Studiestöd
Debatt om förslag 2017/18:UbU21 12 april 2018 Samisk utbildning
Debatt om förslag 2017/18:UbU18 12 april 2018 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2017/18:UbU15 7 mars 2018 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2017/18:UbU14 7 mars 2018 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU13 28 februari 2018 Förskolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU9 7 februari 2018 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:UbU2 13 december 2017 Utgiftsområde 15 Studiestöd