Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:UbU10 2 mars 2016 Studiestöd
Debatt om förslag 2015/16:UbU9 25 februari 2016 Kvalitetssäkring av högre utbildning
Debatt om förslag 2015/16:UbU6 10 februari 2016 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
Debatt om förslag 2015/16:UbU8 20 januari 2016 Anställning under viss kompletterande utbildning
Debatt om förslag 2015/16:UbU2 2 december 2015 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2015/16:UbU5 25 november 2015 Internationella skolor
Debatt om förslag 2015/16:UbU4 19 november 2015 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Öppet seminarium 18 november 2015 Seminarium om 40 år med lagstadgad förskola
Debatt om förslag 2014/15:UbU13 11 juni 2015 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:UbU11 20 maj 2015 Skolväsendet
Debatt om förslag 2014/15:UbU6 22 april 2015 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång