Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:UbU10 20 februari 2014 Grundskolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU9 19 februari 2014 Förskolan
Öppen utfrågning 18 februari 2014 Öppen utfrågning om PISA-undersökningen
Debatt om förslag 2013/14:UbU13 5 februari 2014 Högskolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU2 10 december 2013 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2013/14:UbU1 10 december 2013 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2013/14:UbU8 14 november 2013 Svensk rymdverksamhet
Debatt om förslag 2013/14:UbU7 14 november 2013 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
Debatt om förslag 2013/14:UbU5 23 oktober 2013 Minskade krav på dokumentation i skolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU3 2 oktober 2013 Studiemedel i en globaliserad värld