Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:UbU12 9 april 2015 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:UbU10 9 april 2015 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2014/15:UbU3 18 mars 2015 Möjligheter till fjärrundervisning
Debatt om förslag 2014/15:UbU4 12 mars 2015 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
Debatt om förslag 2014/15:UbU9 12 mars 2015 Grundskolan
Debatt om förslag 2014/15:UbU5 18 februari 2015 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
Debatt om förslag 2014/15:UbU2 19 december 2014 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2014/15:UbU1 19 december 2014 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2013/14:UbU22 17 juni 2014 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU19 4 juni 2014 Tid för undervisning
Debatt om förslag 2013/14:UbU18 27 maj 2014 Gymnasial lärlingsanställning