Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:UbU13 5 februari 2014 Högskolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU2 10 december 2013 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2013/14:UbU1 10 december 2013 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2013/14:UbU8 14 november 2013 Svensk rymdverksamhet
Debatt om förslag 2013/14:UbU7 14 november 2013 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
Debatt om förslag 2013/14:UbU5 23 oktober 2013 Minskade krav på dokumentation i skolan
Debatt om förslag 2013/14:UbU3 2 oktober 2013 Studiemedel i en globaliserad värld
Debatt om förslag 2012/13:UbU7 12 juni 2013 Skolväsendet
Öppen utfrågning 11 juni 2013 Öppen utfrågning om ny kunskap i skolan
Debatt om förslag 2012/13:UbU15 5 juni 2013 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.