Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:FöU3 15 februari 2018 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2017/18:UbU9 7 februari 2018 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:FöU4 24 januari 2018 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:UbU2 13 december 2017 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2017/18:FöU1 7 december 2017 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2017/18:UbU5 15 november 2017 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala
Debatt om förslag 2017/18:UbU7 15 november 2017 Skolstart vid sex års ålder
Debatt om förslag 2017/18:UbU6 15 november 2017 Politisk information i skolan
Debatt om förslag 2017/18:FöU10 8 november 2017 Start för Europeiska försvarsfonden
Debatt om förslag 2016/17:UbU23 19 juni 2017 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor