Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UbU32 19 juni 2018 Riktade statsbidrag till skolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU29 12 juni 2018 Myndighetskapital vid universitet och högskolor
Debatt om förslag 2017/18:KrU8 7 juni 2018 En omreglerad spelmarknad
Debatt om förslag 2017/18:UbU10 30 maj 2018 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
Debatt om förslag 2017/18:UbU25 30 maj 2018 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
Debatt om förslag 2017/18:UbU27 23 maj 2018 Samling för skolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU11 3 maj 2018 Studiestöd
Debatt om förslag 2017/18:KrU7 19 april 2018 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:KrU3 19 april 2018 Civila samhället inklusive trossamfund