Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UbU9 7 februari 2018 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:UbU2 13 december 2017 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2017/18:UU4 7 december 2017 Kommissionens arbetsprogram 2018
Debatt om förslag 2017/18:UU2 6 december 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2017/18:UU1 29 november 2017 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2017/18:UU7 16 november 2017 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Debatt om förslag 2017/18:UbU5 15 november 2017 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala
Debatt om förslag 2017/18:UbU7 15 november 2017 Skolstart vid sex års ålder
Debatt om förslag 2017/18:UbU6 15 november 2017 Politisk information i skolan