Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UU7 16 november 2017 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Debatt om förslag 2017/18:UbU5 15 november 2017 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala
Debatt om förslag 2017/18:UbU7 15 november 2017 Skolstart vid sex års ålder
Debatt om förslag 2017/18:UbU6 15 november 2017 Politisk information i skolan
Debatt om förslag 2017/18:UU5 8 november 2017 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid
Debatt om förslag 2016/17:UbU23 19 juni 2017 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
Debatt om förslag 2016/17:UbU21 14 juni 2017 En försöksverksamhet med branschskolor
Debatt om förslag 2016/17:UU10 12 juni 2017 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016