Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:UU4 5 december 2018 Kommissionens arbetsprogram 2019
Debatt om förslag 2018/19:UbU4 21 november 2018 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
Debatt om förslag 2018/19:UbU3 21 november 2018 En strategi för svensk rymdverksamhet
Debatt om förslag 2017/18:UbU32 19 juni 2018 Riktade statsbidrag till skolan
Debatt om förslag 2017/18:UU10 18 juni 2018 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Debatt om förslag 2017/18:UU21 15 juni 2018 Politiken för global utveckling (PGU)
Debatt om förslag 2017/18:UbU29 12 juni 2018 Myndighetskapital vid universitet och högskolor
Debatt om förslag 2017/18:UU15 30 maj 2018 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik