Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UbU15 7 mars 2018 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2017/18:UbU14 7 mars 2018 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU13 28 februari 2018 Förskolan
Debatt om förslag 2017/18:UU9 28 februari 2018 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Debatt om förslag 2017/18:UbU9 7 februari 2018 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:UbU2 13 december 2017 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2017/18:UU4 7 december 2017 Kommissionens arbetsprogram 2018
Debatt om förslag 2017/18:UU2 6 december 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2017/18:UU1 29 november 2017 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan