Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UbU22 7 juni 2017 En skyldighet att erbjuda lovskola
Debatt om förslag 2016/17:UU3 1 juni 2017 Norden
Debatt om förslag 2016/17:UbU20 31 maj 2017 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UU14 11 maj 2017 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Debatt om förslag 2016/17:UU13 11 maj 2017 Europarådet
Debatt om förslag 2016/17:UU16 4 maj 2017 Interparlamentariska unionen (IPU)
Debatt om förslag 2016/17:UbU17 4 maj 2017 Skolväsendet - grundläggande om utbildningen
Debatt om förslag 2016/17:UbU16 4 maj 2017 Vuxenutbildningen