Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UU12 22 mars 2017 Konsulär krisberedskap
Debatt om förslag 2016/17:UbU15 16 mars 2017 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2016/17:UU4 15 mars 2017 Kommissionens arbetsprogram 2017
Debatt om förslag 2016/17:UbU13 1 mars 2017 En rymdstrategi för Europa
Debatt om förslag 2016/17:UbU10 1 mars 2017 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Debatt om förslag 2016/17:UbU11 22 februari 2017 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Debatt om förslag 2016/17:UbU14 22 februari 2017 Förskolan