Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UbU2 13 december 2016 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UbU1 13 december 2016 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2016/17:UU2 8 december 2016 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2016/17:UU1 1 december 2016 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2016/17:UbU6 24 november 2016 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Debatt om förslag 2016/17:UbU5 24 november 2016 En stärkt yrkeshögskola
Debatt om förslag 2016/17:UU6 9 november 2016 En integrerad EU-politik för Arktis
Debatt om förslag 2016/17:UbU7 26 oktober 2016 Ny kompetensagenda för Europa
Debatt om förslag 2016/17:UbU3 28 september 2016 Fler elever i fler skolor