Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UU9 28 februari 2018 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Debatt om förslag 2017/18:UU4 7 december 2017 Kommissionens arbetsprogram 2018
Debatt om förslag 2017/18:UU2 6 december 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2017/18:UU1 29 november 2017 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2017/18:UU7 16 november 2017 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Debatt om förslag 2017/18:UU5 8 november 2017 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid
Debatt om förslag 2016/17:UU10 12 juni 2017 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Debatt om förslag 2016/17:UU3 1 juni 2017 Norden