Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Enheter vid Vägverket och Banverket bolagiseras (TU4)

Vägverkets enhet Vägverket Produktion ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet. Även Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Det nybildade bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, huvudsakligen inom området trafik och transporter. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009. De aktuella verksamheterna drivs redan under bolagslika former och i stora delar i konkurrens. Riksdagen anser att en bolagisering skapar förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.