Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Frågan om förhandsbetalningar av a-kasseavgift tillbaka till skatteutskottet (SkU8)

Riksdagen skickade tillbaka ärendet om förhandsbetalningar av a-kasseavgift till skatteutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att det inte ska gå att få skattereduktion för fack- och a-kasseavgifter som betalas in efter den 8 december 2006 om de gäller för tiden efter den 31 december 2006. Den som i dag betalar avgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan får en skattereduktion. Den möjligheten till skattereduktion försvinner efter årsskiftet. Skatteutskottet har uppmärksammat att det var möjligt att betala 2007 års avgifter på förhand och få skattereduktion. Organiserade förhandsbetalningar kan medföra en påtaglig minskning av årets skatteinkomster. Det framstår också som orättvist, menar utskottet, att personer som har ekonomisk möjlighet att förhandsbetala 2007 års avgifter ska få en skattelättnad som andra inte har möjlighet till. Utskottet föreslår därför övergångsbestämmelser som sätter stopp för sådana förhandsbetalningar.