Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Stopp för skatterabatt på förhandsbetalningar av a-kasseavgift (SkU9)

Det ska inte gå att få skattereduktion för fack- och a-kasseavgifter som betalas in efter den 8 december 2006 om de gäller för tiden efter den 31 december 2006. Den som i dag betalar avgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan får en skattereduktion. Den möjligheten till skattereduktion försvinner efter årsskiftet. Skatteutskottet har uppmärksammat att det var möjligt att betala 2007 års avgifter på förhand och få skattereduktion. Organiserade förhandsbetalningar kan medföra en påtaglig minskning av årets skatteinkomster. Det framstår också som orättvist, menar utskottet, att personer som har ekonomisk möjlighet att förhandsbetala 2007 års avgifter ska få en skattelättnad som andra inte har möjlighet till. Riksdagen beslutade därför om övergångsbestämmelser som sätter stopp för sådana förhandsbetalningar.