Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 (LU2)

Riksdagen beslutade om nationella mål för konsumentpolitiken. Målen gäller konsumenternas inflytande, hushållning, säkerhet, påverkan på miljön och kunskap. Kunskapsmålet är nytt medan inflytandemålet bygger på det tidigare marknadsmålet. Övriga mål är oförändrade. Delmål ska anges för konsumentpolitikens inriktning under en viss tidsperiod. De övergripande målen för Konsumentverkets verksamhet anpassas till de nya nationella målen för konsumentpolitiken.