Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (prop. 2006/07:7)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb (SkU3)

En ny lag ska göra det möjligt att ge subventionen för så kallade nystartsjobb genom kreditering på arbetsgivarnas skattekonto. Subventionen motsvarar arbetsgivaravgifterna och ges för att öka möjligheterna för dem som under mer än ett år inte har arbetat att komma tillbaka till arbete. Utländska företag ska vidare inte behöva ge in en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter när bestämmelser i hemstaten hindrar detta. Justeringsregeln för miljöbilar omvandlas till en nedsättningsregel för att arbetsgivarna själva ska kunna beräkna förmånsvärdet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007.