Ny socialtjänstlag m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 1 juni 2001

Betänkande: Ny socialtjänstlag m.m.

Ny socialtjänstlag m.m. (SoU18)

En ny socialtjänstlag ersätter den nuvarande socialtjänstlagen fr.o.m. den 1 januari 2002. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad men till största delen oförändrad i sak jämfört med den nuvarande. När det gäller bestämmelserna om bistånd kommer den enskilde att ha rätt till bistånd förutom för sin försörjning (försörjningsstöd) även för sin livsföring i övrigt, dvs. utan de nu gällande begränsningarna avseende annat bistånd. Länsstyrelserna får rätt att inspektera all socialtjänstverksamhet som står under deras tillsyn, dvs. även den som bedrivs i kommunal regi. Möjligheterna för länsstyrelserna att ingripa mot missförhållanden i viss kommunal verksamhet utökas. När det gäller socialnämndens ansvar för äldre människor beslutade riksdagen, med anledning av motionsförslag, om en ändring i regeringens lagförslag. Ändringen innebär bl.a. att det åter slås fast i lag att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Riksdagen godkände vidare bl.a. regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Det behövs dock en komplettering av lagen när det gäller möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i register. Regeringen fick därför, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att återkomma till riksdagen med lagförslag. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten träder i kraft den 1 oktober 2001.