Transportstyrelsen och dess verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Transportstyrelsen (TU3)

Regeringen har beslutat att en ny myndighet, Transportstyrelsen, ska inrättas den 1 januari 2009. Transportstyrelsen ska ersätta Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt ta över vissa uppgifter från Sjöfartsverket och Vägverket. Myndigheten ska arbeta med normgivning, tillsyn och tillståndsgivning. Riksdagen har nu beslutat om ett antal namnändringar samt ändringar av lagteknisk och materiell natur som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna komma igång med sitt arbete vid årsskiftet. Ändringarna grundar sig på ett förslag från regeringen.