Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning. Riksdagen godkände också investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket samt att Premiepensionsmyndigheten beviljas en rörlig kredit på 500 miljoner kronor även för 2002. Vidare beslutades bl.a. att Premiepensionsmyndigheten, Insättningsgarantinämnden och Kärnavfallsfonden ges rätt att göra placeringar även i skuldförbindelser utfärdade av staten.