Dubbdäck efter den 15 april

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2017

Interpellation: Dubbdäck efter den 15 april

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj kan södra och mellersta Sverige stå i full blom med temperaturer uppemot 20 grader medan det i norra Sverige är snöoväder och halka.

Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april är det självklart många bilister som förhåller sig till det datumet och byter däck. Däremot, i och med de stora geografiska skillnaderna vad gäller väderförhållanden, kan sommardäck i Kiruna efter den 15 april innebära att personer kör fast eller inte kan ta sig till och från jobbet och i värsta fall leda till olyckor och dödsfall.

Som lagen i dag är formulerad tas ingen hänsyn till lokala väderförhållanden och geografiska skillnader under årstiderna. Alla måste i dag byta till sommardäck senast den 15 april oavsett om det ligger snö på vägarna eller inte. Polisen kan däremot avgöra ifall vinterväglag råder efter den 15 april och då meddela att dubbdäcken kan vara kvar. Att människor måste förhålla sig från dag till dag och kanske behöva byta däck flera gånger innan våren kommer blir dock ett irritationsmoment för många och riskerar att leda till att många chansar och inte byter alls. Detta rimmar illa med nollvisionen. Lagen som den i dag är utformad riskerar människors hälsa och liv. Därför måste såklart lagen ses över och justeras till att anpassas efter de faktiska förhållanden vi lever under i Sverige. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ till att ändra lagstiftningen för dubbdäck så att den i större utsträckning anpassas till de regionala skillnaderna i Sverige?