Gårdsförsäljning av alkohol

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:295 Gårdsförsäljning av alkohol

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Detta samtidigt som svensk produktion av vin och öl utvecklas i allt snabbare takt och där intresset för mikrobryggerier och vingårdar ökar. Förutom att det skapar både jobb och tillväxt på landsbygden bidrar det också till ökad turism.

Ett av regeringens främsta argument mot försäljning är att det inte är förenligt med det svenska Systembolagets monopol och att EU i så fall skulle tvinga Sverige att släppa marknaden fri.

Det har dock visat sig att detta inte är sant då en skriftlig förfrågan från EU-parlamentarikern Christofer Fjellner till kommissionen visade att det inte skulle hota Systembolagets monopol. För att inte rubba Systembolagets ställning har ett förslag presenterats om att göra gårdar som säljer alkoholhaltiga drycker till ombud för Systembolaget.

Frågan är om statsrådet och regeringen är villiga att ompröva sin hållning i frågan om gårdsförsäljning om det sker via en omvandling till ombud för Systembolaget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är statsrådet beredd att ta ett lagstiftningsinitiativ eller vidta andra åtgärder för att möjliggöra försäljning av alkohol från gårdar såsom ombud för Systembolaget?