Klimatråd om hållbart resande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:600 Klimatråd om hållbart resande

av Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Situationen är mycket tuff på klimatområdet. Det råder inga tvivel om att vi nu är inne i en förändrad situation för jordens klimat. Tundran har gått in i en fas där den tinar allt fortare, och isavsmältningen och antalet skogsbränder ökar. Läget är akut, och det är viktigt att skynda på omställningen samt att se över hur vi kan hantera de nya förstärkningsprocesser som kommit igång alltmer.

De flesta medborgare har förstått att det är viktigt att agera mot klimatförändringarna. Det finns undersökningar som visar att det finns många som vill agera men inte vet hur de ska göra. De olika råd om klimatet som kommer om vartannat och från olika håll kan förvirra ytterligare och hämma handling. Det är inte lätt att som medborgare skaffa sig en uppfattning om vad som verkligen har effekt. När det gäller till exempel transporter tror många medborgare i dag att det räcker att lämna bilen hemma och cykla, men de känner inte till hur stor inverkan till exempel flyget har och flyger mer och mer.

Under oljekrisen på 70- och 80-talet gav myndigheterna råd till medborgarna om hur de kunde hjälpa till att spara energi. Nu när vi befinner oss i ett akut läge och det är mycket bråttom att skynda på klimatomställningen vore det därför bra med regelbunden information till medborgarna från någon av statens myndigheter om vad de som privatpersoner själva kan bidra med som har effekt. När processer nu har kommit igång, som forskare varnat för kan leda till klimatskred, är det nödvändigt att ytterligare underlätta för medborgare att göra rätt. Det är nu vi behöver dra i vår nödbroms.

På transportområdet behöver ännu högre prioritet ges till de transporter som är klimatvänligast och energieffektivast, exempelvis kollektivtrafiken.

Enligt den så kallade FFF-utredningen, IVL Svenska Miljöinstitutet och FN:s klimatpanel är det nödvändigt att bygga ut kollektivtrafiken för att klara klimatmålen. Det är viktigt att göra kollektivtrafiken mer prisvänlig och attraktiv och med bättre yttäckning. På så sätt kan den på riktigt bli ett alternativ till bilen. Dessa frågor bör med hänsyn till det akuta läget prioriteras upp på den politiska dagordningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

1. Tänker statsrådet ta några initiativ för att skapa nationella klimatkampanjer och tydligare informationssatsningar, till exempel i form av utskick till medborgarna?

2. Avser statsrådet att ta hänsyn till det nya och akuta läget i klimatsystemet i regeringens arbete med strategier för ett ändrat resebeteende?