Konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:70 Konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar

av Lars Beckman (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Den som skadas av skönhetsingrepp har i dag i princip ingenstans att vända sig. Som konsument som har råkat ut för en felbehandling så kan man vända sig till ARN, men det är många företag som inte följer nämndens beslut – och ARN själva säger att de sannolikt inte har kompetens på det här området.

Trots att många skönhetsbehandlingar både kräver medicinsk kompetens och har betydande hälsorisker, finns det ingen lag som direkt reglerar skyddet för den som blir skadad. Behandlingarna omfattas inte av de lagar som gäller inom hälso- och sjukvården, eftersom de inte har som syfte att behandla sjukdomar eller skador. I dag kan i princip vem som helst göra större medicinska ingrepp på en annan människa utan någon som helst utbildning.

Det bristande skyddet har varit känt länge, men lagändringar har dröjt.

Alliansregeringen tillsatte redan 2014 en utredning inom området, som redovisades för regeringen hösten 2015. Nu har det gått ytterligare några år utan att regeringen har agerat, och under tiden kommer människor i kläm. Det är sannolikt så att de flesta i Sverige tror att det finns ett starkt konsumentskydd på alla områden – inklusive skönhetsbehandlingar.

Nu vill regeringen återigen utreda hur skyddet kan stärkas. Utredningen ska undersöka om estetiska behandlingar ska omfattas av samma skydd som gäller för andra behandlingar inom sjukvården och hur det i så fall ska vara reglerat.

Utredningen ska redovisas i september 2018, vilket betyder att det kommer att gå ett år till innan några politiska beslut kan fattas på det här området. Samtidigt ser vi dagligen konsumenter som får sina liv förstörda genom felaktiga behandlingar.

Mina frågor till socialminister Annika Strandhäll är:

 

1. Varför har inte ministern agerat i den här viktiga frågan under hela mandatperioden?

2. Vilka konkreta åtgärder skulle ministern vilja se på området?

3. Är ministern beredd att införa en tillståndsplikt för dem som vill starta verksamheter avseende skönhetsbehandlingar?

4. Är ministern beredd att införa ett system där den som innehar en tillståndspliktig verksamhet också får teckna en ansvarsförsäkring som kan ersätta den som blir felbehandlad?