Övergivna fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 november 2017

Interpellation: Övergivna fordon

Interpellation 2017/18:48 Övergivna fordon

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Övergivna fordon är ett stort problem. Markägare kan tvingas ha dessa övergivna fordon stående i flera månader på sina marker utan att kunna flytta dem eller få hjälp med att flytta dem.

Att ha stående bilar som man inte kan flytta eller forsla bort från sina marker är en stor miljörisk, det förfular miljön och det kan hindra markägaren att bruka eller sköta sina marker.

Frågan är färdigutredd men fortfarande saknas konkreta förslag och beslut hur detta ska lösas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra för att få bort de övergivna fordonen så att de inte förstör för landets markägare?
  2. Avser statsrådet att arbeta för att ge markägarna större möjligheter och befogenheter att få flytta bort övergivna bilar från sina marker?
  3. Avser statsrådet att på något vis ersätta de markägare som har blivit drabbade och hindrade att sköta sina marker på grund av de övergivna bilarna?