Sjömäns skattevillkor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:186 Sjömäns skattevillkor

av Hans Rothenberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ett stort antal svenskar som arbetar på norska supplyfartyg har tilläggsbeskattats efter en ny tolkning av det nordiska skatteavtalet. Ärendet har nått ända upp i Skatterättsnämnden. Ärendet gäller hur det nordiska skatteavtalet ska tolkas, varvid Skatteverket sedan några år tillbaka gjort en ny tolkning om hur personer från ett nordiskt land som arbetar ombord på supplyfartyg i ett annat nordiskt land ska beskattas. I korthet handlar det aktuella fallet om att svenskar som arbetat på supplyfartyg på norsk sockel tidigare endast har betalat skatt i Norge, men att de numera dels ska betala full skatt i Norge, dels också ska skatta i Sverige – men då efter att den norska skatten räknats av. För den enskilde sjömannen kan det bli fråga om att betala en tilläggsskatt på mellan 30 000 och 100 000 kronor – summor som är betydande för vilken privatperson som helst, oavsett inkomst.

Själva tvistefrågan, det vill säga vilka formuleringar i det nordiska skatteavtalet som Skatteverket numera baserar sina tilläggsbeskattningar på, är komplicerad. De många tvetydiga formuleringar som finns i skatteavtalet har drabbat ett stort antal svenskar som arbetar ombord på norska supplyfartyg, och det gäller även sjömän som tjänstgör under andra länders flagg, en situation som är ohållbar för flertalet av dessa sjömän.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att ge svenska sjömän som tjänstgör i andra länder rimliga skattevillkor även i Sverige?

Vilka förändringar vill ministern se i det nordiska skatteavtalet som ger svenska sjömän rimliga regler att arbeta efter?