Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:565 Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Arbetet med att inrätta den nya jämställdhetsmyndigheten i Göteborg pågår för fullt, och regeringen har sedan tidigare aviserat att den ska vara i full gång redan vid årsskiftet. Regeringen har även tillsatt en organisationskommitté, som nu arbetar med att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.

Regeringens motiv till att inrätta en jämställdhetsmyndighet har varit att det behövs en fast och permanent struktur på nationell nivå för att säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar genomförs och att arbetet ska bedrivas mer samlat och effektivt. Till den nya myndigheten kommer därför vissa uppgifter och uppdrag som i dag utförs av andra myndigheter att föras.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, som redan i dag arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, är en av de verksamheter som väntas beröras av flytten.

Det dubbla uppdraget att kombinera forskning och utbildning med daglig kontakt med våldsutsatta kvinnor har varit en av framgångsfaktorerna för NCK:s utveckling. Någon motsvarande nationell organisation finns nämligen inte i något annat land i världen. Verksamheten är också väl känd hos kommuner och organisationer som behöver stöd och råd för att på ett bra sätt bemöta kvinnor som utsätts för våld. Det finns alltså stora risker kopplade till att flytta och splittra upp en fungerande verksamhet som NCK:s.

Mot bakgrund av ovanstående och att det nu endast återstår ett drygt halvår tills den nya jämställdhetsmyndigheten ska vara igång vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur fortlöper regeringens och organisationskommitténs arbete med den nya jämställdhetsmyndigheten?

Vilka delar och ansvarsområden kommer att flyttas från andra myndigheter till den nya jämställdhetsmyndigheten, och hur ser tidsplanen ut?

Hur säkerställer regeringen att viktiga verksamheter som i dag bedrivs inom andra myndigheter, till exempel NCK, inte slås sönder och drabbas av kompetensförluster i samband med flytten?