Barnidrottsombudsman

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:174 Barnidrottsombudsman

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

P1:s program Kaliber rapporterade i somras om förutsättningarna inom svensk elitgymnastik och om hur Gymnastikförbundet arbetar för att skydda barn och unga. För fem år sedan framträdde Patrik Sjöberg offentligt i sin bok Det du inte såg med hur han under sin ungdom utsattes för sexuella övergrepp av sin egen tränare.

Det är med anledning av detta som jag har lyft frågan om en barnidrottsombudsman. I våra samtal med bland annat Friends och Rädda Barnen är det tydligt att förändringar och förbättringar nu måste ske, inte minst med tanke på att dessa organisationer enligt lag är förhindrade att agera i det enskilda ärendet i syfte att stödja och hjälpa individer som är utsatta.

Det är min mening att regeringen bör se över möjligheterna att tillsätta en barnidrottsombudsman, med specifika befogenheter att kunna agera i det enskilda fallet och med tillräckliga resurser för att stödja idrottsrörelsen i dess arbete mot kränkningar, mobbning, sexuella övergrepp och diskriminering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare med förslaget om att inrätta en barnidrottsombudsman?