Den fria rörligheten för varor i EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:198 Den fria rörligheten för varor i EU

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Regeringen fortsätter att försöka styra människors liv i detalj. När det inte rör sig om huruvida Sveriges befolkning ska stå eller sitta, så handlar det ofta om konsumtion.

I en promemoria (Ds 2016:33) från Socialdepartementet föreslås att Sverige ska förbjuda distansförsäljning av alkoholdrycker från andra länder i EU. I händelse av att detta lagförslag genomförs riskerar det att leda till att Sverige blir anmält för brott mot EU-fördraget. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet och regeringen att utarbeta ett lagförslag utifrån Socialdepartementets promemoria och förbjuda distansförsäljning av alkohol från annat EU-land?

Om så är fallet, är det statsrådets och regeringens bedömning att förbud mot distansförsäljning av alkohol från annat EU-land är förenligt med EU-fördraget?