Efterlysning av Sudans president

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 september 2008

Interpellation: Efterlysning av Sudans president

den 7 augusti

Interpellation

2007/08:822 Efterlysning av Sudans president

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Presidenten i Sudan, Omar al Bashir, har nu begärts efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC. Åklagarna gör Bashir ansvarig för 35 000 döda och för så kallad långsam död för mellan 80 000 och 265 000 personer. På grund av krig och oroligheter i området har cirka två miljoner människor drivits på flykt.

Utrikesminister Carl Bildt är väl kunnig om situationen i Sudan efter bland annat sina år som rådgivare, aktieägare och styrelseledamot i Lundin Petroleum. En förutsättning för Lundins verksamhet i Sudan är bland annat Bashirs positiva inställning till utländska företags engagemang för att borra efter olja. Bildt har vid ett par tillfällen sammanträffat med Bashir i dessa syften.

Kopplingen mellan oljeutvinning och finansieringen av den sudanesiska militärmakten har hela tiden varit tydlig.

Som situationen nu utvecklat sig har, enligt ICC, Omar al Bashirs ansvar för folkrättsvidriga handlingar blivit tydligt. Tidigare har ICC riktat liknande anklagelser mot tidigare ministrar i Sudans regering. Dessutom har flera stora internationella bolag lämnat Sudan som en effekt av ICC:s uppmärksamhet mot det som sker i landet. Så är inte fallet när det gäller Lundin Petroleum.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder vidtar utrikesministern och den svenska regeringen för att underlätta den internationella brottmålsdomstolens arbete i Sudan när det gäller den begärda efterlysningen av president Omar al Bashir?