En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:7 En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Svensk välfärd ska byggas så att mångfald kan förenas med noggrann kontroll av våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus och vi måste ställa hårda kvalitetskrav oavsett utförare. 

I april 2017 infördes tillståndsplikt för privata vårdgivare som bedriver äldreboenden och boenden för funktionshindrade inom socialtjänstlagen, däremot gäller detta inte för verksamhet inom kommunal regi.

Den rödgröna regeringen vill dock inte att kraven ska gälla alla. Den 20 september kom regeringens budget för 2018. I den avvisar regeringen riksdagens tillkännagivande om att tillståndsplikt bör införas för all verksamhet inom socialtjänsten, därmed att riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat.

Det är tråkigt att regeringen saknar ambitioner om en välfärd som ska säkra kvalitet för alla. Alla verksamheter, såväl privata som offentliga, som tillhandahåller välfärdstjänster bör uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Om man inte når upp till kvalitetskraven ska man inte heller få bedriva verksamhet, och detta oavsett om det rör sig om en privat eller offentlig aktör.

Vi moderater har varit tydliga med att vi vill se en generell tillståndsplikt som ska gälla alla, oavsett vem som är utförare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

  1. Hur kommer det sig att statsrådet och regeringen inte respekterar riksdagens tillkännagivande om att en generell tillståndsplikt bör införas för all verksamhet inom socialtjänsten?
  2. Anser statsrådet att det är lämpligt att brukare och medarbetare inom kommunalt driven verksamhet riskerar att få sämre villkor än de krav som tillsynsmyndigheterna ställer på motsvarande utförare som drivs i privat regi?