FN-upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 januari 2017

Interpellation: FN-upphandling

Interpellation 2016/17:187 FN-upphandling

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Globalt upphandlar FN varor och tjänster för drygt 16 miljarder amerikanska dollar, varav Sveriges totala andel av upphandlingarna understiger 0,2 procent. Detta understiger vida vår andel av FN:s budget. Upphandlingar görs för alla typer av varor och tjänster där en stor andel är kopplad till humanitära insatser samt till läkemedel och medicinska varor.

Sverige är en stor bidragsgivare till FN, men hittills har väldigt få svenska företag varit med i upphandlingarna. De som haft rätt förutsättningar har dock gjort intressanta affärer. Många handelskamrar har genom åren byggt kompetens- och resurscentrum för svenska företag som vill introduceras och börja sälja till FN. Den utmaning som Sverige står inför är mångfasetterad och handlar om att bidra till att skapa förutsättningar för svenska företag att delta i, och konkurrera på en jämn spelplan om, internationella upphandlingar.

Regeringen signalerade i början av mandatperioden insatser för att öka den svenska andelen av FN:s upphandlingar. Därefter har det varit tyst om dessa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vilka initiativ har statsrådet och regeringen hittills tagit för att stärka svenska företags möjligheter att medverka i FN-upphandlingar?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stärka svenska företags möjligheter att medverka i FN-upphandlingar?