Illojal konkurrens och lönedumpning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2009

Interpellation: Illojal konkurrens och lönedumpning

den 12 augusti

Interpellation

2008/09:579 Illojal konkurrens och lönedumpning

av Lars Johansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Fackförbundet GS har konstaterat att utländska bemanningsföretag genomför röjning och plantering i de svenska skogarna utan att företagen betalar vare sig skatt eller sociala avgifter i Sverige. Staten beräknas i rapporten förlora 100 miljoner kronor per år.

Huvudregeln i EU är att socialförsäkringar ska betalas i det land där arbetet utförs. Försäkringskassan i hemlandet kan dock utfärda ett intyg som gör att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter i det land där arbetet utförs. Kravet är att arbetet är för en kortare tid än ett år och att företaget bedrivit verksamhet i landet där intyget söks i minst fyra månader.

Försäkringskassan i Polen uppges nu bryta mot fyramånadersregeln genom att ensidigt korta ned denna till två månader. Polsk arbetskraft blir billigare att anlita och det uppstår en illojal konkurrens, både gentemot svenska företag och gentemot svenska löntagare.

Det som händer i de svenska skogarna visar att illojal konkurrens och lönedumpning är ett reellt hot mot svenska företag och svensk arbetskraft. Detta pågår redan och kommer att växa i omfattning om inte konkurrensneutrala regelverk skapas och upprätthålls via EU.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förhindra utländska företags illojala konkurrens och lönedumpning i Sverige?

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta under det svenska ordförandeskapet för att alla länder i EU ska respektera fyramånadersregeln?