Insatser mot löne- och villkorsdumpning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 september 2008

Interpellation: Insatser mot löne- och villkorsdumpning

den 18 augusti

Interpellation

2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning

av Sylvia Lindgren (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Sju utländska arbetare jobbar med att riva den gamla Vin & Sprit-byggnaden vid Liljeholmen. Förhållandena på arbetsplatsen och deras tillfälliga boende beskrivs som urusla. Litauerna bodde på arbetsplatsen i en containerliknande barack utan fönster. De arbetade elva timmar om dagen, sex dagar i veckan och tjänade 45 kronor i timmen.

Efter fackets inspektion och genom den uppmärksamhet som skett i medierna har dessa arbetare fått ett nytt boende. Dessutom kommer deras löner att förhandlas.

Fler än 7 000 av de 15 000 utländska byggarbetare som finns i Sverige tros vara offer för dumpade arbetsvillkor. Dagligen möter facket arbetare som bor miserabelt och jobbar utan skydd.

Tidigare har arbetsmarknadsministern svarat att han tar avstånd från detta. Det är bra, men ännu har inget hänt. Regeringen har valt att agera tvärtom och skära ned på resurserna till Arbetsmiljöverket. Följden är att Arbetsmiljöverket tvingats dra ned på kontroller och inspektioner. Dessutom har resurserna för utbildning av skyddsombud minskat.

I den globaliserade världen blir arbetskraften alltmer rörlig. Det är positivt att människor kommer till Sverige och arbetar och det är nödvändigt för att vi långsiktigt ska klara försörjningen av arbetskraft. Men i Sverige ska svenska avtal och villkor gälla för alla som arbetar här, oavsett var de kommer ifrån. Konkurrensen mellan olika arbetstagare och mellan olika företag får under inga omständigheter snedvridas genom dumpning av löner och villkor. De svenska kollektivavtalen är garanten för att rimliga och anständiga villkor ska kunna uppnås.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att öka fackets möjligheter att upptäcka och kunna åtgärda dumpning av arbetsvillkor?

Har arbetsmarknadsministern för avsikt att initiera ett samarbete med andra departement för att ta fram förslag till en övergripande och sammanhållen lagstiftning i syfte att minimera riskerna för dumpning av arbetsvillkor?

Ämnar statsrådet ta initiativ till att se över sanktionerna för företag som dumpar arbetsvillkoren?