Konsekvensutredningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:189 Konsekvensutredningar

av Jörgen Warborn (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regelförenklingar är angelägna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att de ska kunna fortsätta att växa och anställa är att vi inte har fler regler än nödvändigt och att de som finns är förutsägbara och tydliga.

Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari 2016 sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultaten i rapporten är mycket nedslående; endast 36 procent av konsekvensutredningarna godkändes.

Andelen godkända konsekvensutredningar från Finansdepartementet under 2016 går att räkna på en hand. Endast 4 av 49 konsekvensutredningar är godkända. Detta är naturligtvis inte acceptabelt.

Frågan är varför finansministern struntar i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Kommer finansministern att inleda ett arbete för att förbättra konsekvensbeskrivningarna i de propositioner som finansdepartementet lämnar till riksdagen?