Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 3 augusti

Interpellation

2008/09:572 Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan

av Louise Malmström (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Jan Björklund talar ofta om vikten av att kunskap är den svenska skolans huvuduppdrag och motiverar många av sina förändringar och förslag på skolans område med att det främjar elevernas kunskapsutveckling.

Jag delar Björklunds åsikt att skolans huvuduppdrag är att främja elevernas kunskapsutveckling. Däremot har jag ofta svårt att se hur Björklunds förslag skulle kunna få den avsedda effekten. Kanske beror det på att vi har helt olika definitioner av begreppet kunskap?

Med anledning av vad som anförts frågar jag därför utbildningsminister Jan Björklund om han har definierat begreppet kunskap och kan redovisa hur hans politik främjar landets elevers kunskapsutveckling.