Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2014/15:355 Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad

av Maria Arnholm (FP)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Pensioner hanteras i dag på ett annat sätt än andra förmögenheter vid skilsmässa. Det får stora effekter för kvinnors och mäns levnadsvillkor vid skilsmässa nära eller under åren med pension. Mellan 10 000 och 15 000 personer som är 50 år eller äldre går varje år ur ett äktenskap, och över 315 000 pensionärer är frånskilda.

I en separat överenskommelse vid sidan av pensionsöverenskommelsen var fem partier 1998 överens om att justera hur pensioner hanteras vid bodelning. Efter regeringens proposition 1997/98:106 och därefter följande riksdagsbeslut inräknas privata pensionsförsäkringar sedan den 1 januari 1999 i giftorättsgodset.

Efter att regeringen i budgetpropositionen och Alliansen i vår budgetmotion föreslagit att avdragsrätten för privat pensionssparande relativt skyndsamt ska avvecklas kommer privata pensionsförsäkringar i praktiken utgå som sparandeform. Därmed kommer ingen del av pensionerna längre att ingå i giftorättsgodset. Framöver ser vi i stället att löneväxling till tjänstepensionerna ökar med konsekvensen att ytterligare förmögenhetsbildning flyttas ut ur giftorättsgodset.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Har socialförsäkringsministern tagit några initiativ till att upprätta en konsekvensanalys vad gäller förmögenhets- och inkomstfördelningen mellan män och kvinnor för det fall regeringens, och sedermera Alliansens, förslag till avvecklad avdragsrätt för privat pensionssparande leder till ökad löneväxling och lägre förmögenhetsbildning inom giftorättsgodset?

Delar socialförsäkringsministern bilden att det vore olyckligt om den samlade pensionen för kvinnor blir lägre genom en sådan ökad förmögenhetsbildning utanför giftorättsgodset?

Är socialförsäkringsministern som ordförande i pensionsgruppen positivt inställd till att motverka en sådan ökad förmögenhetsbildning utanför giftorättsgodset genom att andra delar av pensionen i stället lyfts in i giftorättsgodset?